Handelsbetingelser

Betaling

Ved acceptering af handelsbetingelserne bliver du automatisk videresendt til betalingen. Alle beløb I Bambora (e-pay) er anført i danske kroner (DKK). Da danseundervisning er momsfritaget, tillægges der ikke moms på beløbet.

MFK Dance kan ikke trække et større beløb, end der er købt ydelser for

Alle priser er inklusive Koda/Gramex afgifter. MFK DANCE er 100% privat drevet, uden nogen form for offentligt tilskud

Dit abonnement hos MFK Dance fornyes ikke automatisk i den kommende sæson, men kræver ny tilmelding.

Ved tilmelding vil pengene blive trukket fra din konto med det samme.

Ved ratebetaling deles beløbet op i 4 rater. 1. rate hæves ved tilmelding og herefter månedsvist hver den 1. i måneden indtil de resterende 3 rater er betalt (1/10, 1/11 og 1/12)

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb foretaget på MFK Dance’s hjemmeside. Fortrydelsesretten træder i kraft ved modtagelsen af din bekræftigelsesmail. Fortrydelsesretten for de tilmeldte hold, ophører ved din første deltagelse på holdet hos MFK Dance.

Hos MFK Dance er den første måned i hovedsæsonen en "prøvemåned", hvor det er muligt at prøve det enkelte hold og se om det er noget for dit barn. Såfremt du ønsker at udmelde dit barn, skal det ske skriftligt til kontoret senest den 30. september 2019. Du vil få det overskydende kontingent refunderet, således at du kun betaler for prøvemåneden (i alt 500 kr.)

Dansesæsonen hos MFK Dance er bindende fra den 30. september og pengene refunderes herefter IKKE ved udmelding.

Privatlivspolitik

Alle oplyste informationer om betaling sendes krypteret. Vi behandler alle personoplysninger 100% fortroligt, og i overensstemmelse med persondataloven. Personoplysninger (elevens navn, tlf. på forældre, e-mail samt bynavn) om elever/forældre hos MFK Dance behandles udelukkende til internt brug på danseskolen og videregives ikke til tredjemand. Personoplysninger opbevares i henhold til bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører – herefter slettes de.

Ansatte hos MFK Dance har adgang til forældrenes telefonnummer, da de skal have mulighed for at kontakte jer ved pludselig opstået skade, sygdom mv.

Kreditkortoplysninger sendes krypteret til PBS med en SSL forbindelse (Secure Socket Layer). Du kan kontrollere, om du sender fra en sikker hjemmeside ved at se efter en hængelås øverst i din browser og hvis denne er grøn, er der dermed krypteret forbindelse med sikker databeskyttelse.

Kvittering

Efter betaling vil du modtage en kvittering på den oplyste e-mail med de hold, som du har tilmeldt dig eller dit barn

Det er vigtigt, at du gemmer denne kvittering til evt. senere brug

Nyhedsbreve

Du vil modtage nyhedsbreve via e-mail fra MFK Dance om arrangementer, vigtige informationer mv.

Forbehold

MFK Dance tager forbehold for evt. trykfejl, afgiftsændringer mv.

Såfremt der imod forventning er tilmeldt under 10 elever på et hold - har danseskolen ikke pligt til at opretholde holdet og kan derfor lukke dette. Betaling for den resterende del af sæsonen vil naturligvis blive refunderet

Formationshold

Ved deltagelse på formationshold (disco, hip hop og show/miniproduktion) forpligter danseren sig til at deltage ved Sjællandsmesterskabet og Danmarksmesterskabet. Hvis en danser forhindres i at deltage ved en af de ovennævnte mesterskaber, kan instruktøren udskifte eleven med en reserve og eleven kan således miste sin plads på formationsholdet - betaling for holdet refunderes ikke.

Foto og video

Ved accept af handelsbetingelserne giver du MFK Dance lov til at bruge foto og video af dit barn til reklamebrug på instagram, facebook, aviser mv.

Ansvar

Al træning hos MFK Dance foregår på eget ansvar

Garderobe mv. er på eget ansvar og MFK Dance kan således ikke holdes ansvarlig for evt. tyveri.

 

CVR nummer: 38667025