Handelsbetingelser

Betaling

Ved acceptering af handelsbetingelserne bliver du automatisk videresendt til betalingen. Alle beløb I Bambora (e-pay) er anført i danske kroner (DKK). Da danseundervisning er momsfritaget, tillægges der ikke moms på beløbet.

MFK Dance kan ikke trække et større beløb, end der er købt ydelser for.

Alle priser er inklusive Koda/Gramex afgifter.

MFK DANCE er 100% privat drevet, uden nogen form for offentligt tilskud.

Afdragsordning

Ved afdragsordning tillægges prisen 15 %.

Ved tilmelding den 31/8-2023 eller tidligere trækkes den første rate ved tilmelding og herefter følgende datoer: 1/9-2023, 1/10-2023, 1/11-2023, 1/12-2023, 1/1-2024, 1/2-2024, 1/3-2024, 1/4-2024 og 1/5-2024

Ved tilmelding den 1/9-2023 og derefter trækkes den første rate ved tilmelding og herefter følgende datoer: 1/10-2023, 1/11-2023, 1/12-2023, 1/1-2024, 1/2-2024, 1/3-2024, 1/4-2024, 1/5-2024 og 1/6-2024

Fortrydelsesret 

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb foretaget på MFK Dance’s hjemmeside. Fortrydelsesretten ophører efter første undervisningsgang. Fortrydelsesretten er ikke gældende ved tilmelding til Dance Camps, workshops, arrangementer, julebal, afdansningsbal mv. Her er tilmeldingen bindende og pengene refunderes ikke.

Hos MFK Dance er september måned en "prøveperiode", hvor det er muligt at prøve det/de enkelte hold, som man er tilmeldt for at se, om det er noget for dig/dit barn. Såfremt du ønsker at udmelde dig/dit barn, skal dette ske skriftligt til danseskolen senest den 30/9-2023 til: michelle@mfkdance.dk. Ved udmeldelse senest 30/9-2023 betales kun for prøvemåneden i alt 500 kr. pr. hold.

Dansekurset hos MFK Dance er efter den 30/9-2023 bindende frem til den 10/6-2024

Efter den 30/9 tilbydes der ikke prøvemåned, men der kan bookes en enkelt gratis prøvetime.

Privatlivspolitik

Alle oplyste informationer om betaling sendes krypteret. Vi behandler alle personoplysninger 100% fortroligt, og i overensstemmelse med persondataloven. Personoplysninger (elevens navn, tlf. på forældre, e-mail samt bynavn) om elever/forældre hos MFK Dance behandles udelukkende til internt brug på danseskolen og videregives ikke til tredjemand. Personoplysninger opbevares i henhold til bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører – herefter slettes de.

Ansatte hos MFK Dance har adgang til forældrenes telefonnummer, da de skal have mulighed for at kontakte jer ved pludselig opstået skade, sygdom mv.

Kreditkortoplysninger sendes krypteret til PBS med en SSL forbindelse (Secure Socket Layer). Du kan kontrollere, om du sender fra en sikker hjemmeside ved at se efter en hængelås øverst i din browser og hvis denne er grøn, er der dermed krypteret forbindelse med sikker databeskyttelse.

Kvittering 

Efter betaling vil du modtage en kvittering på den mail, som du har oplyst ved tilmelding.

Det er vigtigt, at du gemmer denne kvittering til evt. senere brug.

Nyhedsbreve

Du vil modtage nyhedsbreve fra MFK dance via den e-mail, som du har oplyst ved indmeldelse.

Forbehold

MFK Dance tager forbehold for evt. trykfejl, afgiftsændringer mv.

Såfremt der imod forventning er tilmeldt under 10 elever på et hold - har danseskolen ikke pligt til at opretholde holdet og kan derfor lukke dette.

MFK Dance kan i løbet af sæsonen ændre og tilbyde andre instruktører og hold i forbindelse med pludselig opstået sygdom, turneringer, udannelse, force majeure mv.

MFK Dance kan ikke holdes ansvarlig for hindringer eller begrænsninger af undervisningen, som ligger udenfor danseskolens kontrol. Såfremt dansehold og arrangementer må aflyses grundet bl.a. terror, naturkatastrofer, epidemier, krig, snestorm, pandemier mv., er dette at betragte som force majeure, hvorved retten til erstatningsundervisning og/eller tilbagebetaling af kontingent bortfalder.

Aftalevilkår 

”Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen indenfor de aftalte rammer og tidsterminer”.

Formationshold

Ved optagelse/tilmelding på small groups og formationshold (disco, hiphop, show, large produktion - national og international) forpligter danseren sig til hele sæsonen samt deltage ved Sjællandsmesterskabet, Danmarksmesterskabet samt EM og/eller VM.

Foto og video

Ved accept af handelsbetingelserne giver du MFK Dance lov til at bruge foto og video af dit barn til reklamebrug på instagram, facebook, aviser mv.

Ansvar 

Al træning hos MFK Dance foregår på eget ansvar

Garderobe mv. er på eget ansvar og MFK Dance kan således ikke holdes ansvarlig for evt. tyveri.

 

CVR nummer: 38667025