Handelsbetingelser

Betaling

Ved acceptering af handelsbetingelserne bliver du automatisk videresendt til betalingen. Alle beløb I Bambora (e-pay) er anført i danske kroner (DKK). Da danseundervisning er momsfritaget, tillægges der ikke moms på beløbet.

MFK Dance kan ikke trække et større beløb, end der er købt ydelser for

Alle priser er inklusive Koda/Gramex afgifter.

MFK DANCE er 100% privat drevet, uden nogen form for offentligt tilskud

Dit abonnement hos MFK Dance fornyes ikke automatisk i den kommende sæson, men kræver ny tilmelding.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb foretaget på MFK Dance’s hjemmeside.

Hos MFK Dance er de første 14 dage en "prøveperiode", hvor det er muligt at prøve det enkelte hold og se om det er noget for dig/dit barn. Såfremt du ønsker at udmelde dig/dit barn, skal dette ske skriftligt til danseskolen senest 14 dage efter første undervisningsgang til: michelle@mfkdance.dk. Du vil få det overskydende kontingent refunderet, således at du kun betaler kr. 300 pr. hold for prøveperioden.

Privatlivspolitik

Alle oplyste informationer om betaling sendes krypteret. Vi behandler alle personoplysninger 100% fortroligt, og i overensstemmelse med persondataloven. Personoplysninger (elevens navn, tlf. på forældre, e-mail samt bynavn) om elever/forældre hos MFK Dance behandles udelukkende til internt brug på danseskolen og videregives ikke til tredjemand. Personoplysninger opbevares i henhold til bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører – herefter slettes de.

Ansatte hos MFK Dance har adgang til forældrenes telefonnummer, da de skal have mulighed for at kontakte jer ved pludselig opstået skade, sygdom mv.

Kreditkortoplysninger sendes krypteret til PBS med en SSL forbindelse (Secure Socket Layer). Du kan kontrollere, om du sender fra en sikker hjemmeside ved at se efter en hængelås øverst i din browser og hvis denne er grøn, er der dermed krypteret forbindelse med sikker databeskyttelse.

Kvittering

Efter betaling vil du modtage en kvittering på den oplyste e-mail med de hold, som du har tilmeldt dig eller dit barn

Det er vigtigt, at du gemmer denne kvittering til evt. senere brug

Nyhedsbreve

Du vil modtage nyhedsbreve via den e-mail du har oplyst ved indmeldelse fra MFK Dance om arrangementer, vigtige informationer mv.

Forbehold

MFK Dance tager forbehold for evt. trykfejl, afgiftsændringer mv.

Såfremt der imod forventning er tilmeldt under 10 elever på et hold - har danseskolen ikke pligt til at opretholde holdet og kan derfor lukke dette. Betaling for den resterende del af sæsonen vil naturligvis blive refunderet

MFK Dance kan i løbet af sæsonen ændre og tilbyde andre instruktører og hold i forbindelse med pludselig opstået sygdom, turneringer og force majeure.

MFK Dance kan ikke holdes ansvarlig for hindringer eller begrænsninger af undervisningen, som ligger udenfor danseskolens kontrol. Såfremt dansehold og arrangementer må aflyses grundet bl.a. terror, naturkatastrofer, epidemier, krig, snestorm, pandemier, er dette at betragte som force majeure, hvorved retten til erstatningsundervisning og/eller tilbagebetaling af kontingent bortfalder.

Aftalevilkår om ændringer som følge af COVID-19 situationen

”Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle under- visningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer”.

Foto og video

Ved accept af handelsbetingelserne giver du MFK Dance lov til at bruge foto og video af dit barn til reklamebrug på instagram, facebook, aviser mv.

Ansvar

Al træning hos MFK Dance foregår på eget ansvar

Garderobe mv. er på eget ansvar og MFK Dance kan således ikke holdes ansvarlig for evt. tyveri.

 

CVR nummer: 38667025