Klubbetingelser

Ved gennemførsel af betalingen på www.mfkdance.dk, accepterer du de til enhver tid gældende forretnings- og leveringsbetingelser for MFK Dance, som er anført i det følgende. Hvis du ikke modtager en kvittering, er det dit ansvar at kontakte MFK Dance for at sikre, at betaling og reservation af en plads på et af vores hold, er gennemført.

Alle priser er inklusive Koda/Gramex afgifter.


MFK DANCE er 100% privat drevet, uden nogen form for offentligte tilskud.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret ved køb foretaget på MFK Dance’s hjemmeside.

Fortrydelsesretten træder i kraft ved modtagelsen af bekræftigelsesmail på din ordre. Vær opmærksom på, at fortrydelsesretten ophører efter første deltagelse på det tilmeldte hold.


Fortrydelsesretten er ikke gældende ved tilmelding til dancecamps, workshops, events, arrangementer, julebal, afdansningsbal. Her er tilmeldingen bindende og pengene refunderes ikke.

Prøvemåned
Hos MFK Dance tilbyder vi en prøvemåned (imod betaling) igennem hele sæsonen. For at kunne gøre brug af en prøvemåned skal man tilmeldes det dansehold, som man ønsker at afprøve. Hvis du ikke ønsker at fortsætte på holdet, er prisen 500 kr. for en prøvemåned.


Udmeldelse kan udelukkende ske skriftligt til danseskolen senest 30 dage efter første deltagelse på det/de tilmeldte hold. Herefter er tilmeldingen bindende resten af sæsonen til den 8/6-2025, uanset om der er betalt det fulde beløb eller gjort brug af den månedlige afdragsordning.

Gratis prøvetime
Er du i tvivl om hvilken stilart, niveau eller hold du skal tilmeldes – så tilbyder vi én gratis prøvetime pr. hold.

Afdragsordning
Ved afdragsordning tillægges den samlede pris ca. 15 %. Betalingen trækkes automatisk hver den 1. i måneden fra september til og med juni. Ved brug af afdragsordning stopper din aftale med MFK dance først, når det fulde beløb er betalt.

Privatlivspolitik
Alle oplyste informationer om betaling sendes krypteret. Vi behandler alle personoplysninger 100% fortroligt, og i overensstemmelse med persondataloven. Personoplysninger som oplyst via tilmelding af elever hos MFK Dance behandles udelukkende til internt brug på danseskolen og videregives ikke til tredjemand. Personoplysninger opbevares i henhold til bogføringsloven i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som oplysningerne vedrører – herefter slettes de.

Ansatte hos MFK Dance har adgang til forældrenes telefonnumre, da de skal have mulighed for at kontakte jer ved pludselig opstået skade, sygdom eller andet.

Nyhedsbreve
Du vil modtage nyhedsbreve fra MFK dance via den e-mail, som du har oplyst ved indmeldelse.

Forbehold
MFK Dance tager forbehold for evt. trykfejl, afgiftsændringer mv.


Såfremt der imod forventning er tilmeldt under 10 elever på et hold - har danseskolen ikke pligt til at opretholde holdet og kan derfor lukke dette. Hvis et hold lukkes ned vil du få refunderet beløbet for de ikke afholdte undervisningstimer.


MFK Dance kan i løbet af sæsonen ændre og tilbyde andre instruktører og hold i forbindelse med pludselig opstået sygdom, turneringer, uddannelse, force majeure mv.

MFK Dance kan ikke holdes ansvarlig for hindringer eller begrænsninger af undervisningen, som ligger udenfor danseskolens kontrol. Såfremt dansehold og arrangementer må aflyses grundet bl.a. terror, naturkatastrofer, epidemier, krig, snestorm, pandemier mv., er dette at betragte som force majeure, hvorved retten til erstatningsundervisning og/eller tilbagebetaling af kontingent bortfalder.

Aftalevilkår
”Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejledninger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle undervisningen indenfor de aftalte rammer og tidsterminer”.

Foto og video
Ved accept af handelsbetingelserne giver du MFK Dance lov til at bruge foto og video af dit barn til reklamebrug på instagram, facebook, aviser mv.

Ansvar
Al træning hos MFK Dance foregår på eget ansvar. Garderobe mv. er på eget ansvar og MFK Dance kan således ikke holdes ansvarlig for evt. tyveri.

Dit køb er foretages hos:
MFK Dance
Roskildevej 14 st. 2620 Albertslund
Telefon: 25215656
E-mail: [email protected]
CVR: 38667025